19) 2020-08-21

Kuo dar pasireiškia vertųjų gyventi atranka? Vis dažniau ji virsta mirštančiojo artimųjų kova su negailestingu biurokratiniu valstybės aparatu. Kartais tai kova ne prieš eutanaziją tiesiogiai, bet prieš prastą priežiūrą ar prieš atsisakymą tą priežiūrą suteikti. Kartais ši kova pasibaigia laimingai, t.y. už gyvybę kovojančių žmonių pergale:

Lianne Laurence “5-year-old girl recovering in Italy after UK hospital fought to end life support“ (5-ių metų mergaitė sveiksta Italijoje po Jungtinės Karalystės ligoninės kovos dėl jos gyvybės palaikymo užbaigimo)

“Tafida Raqeeb, penkiametė britė pažeistomis smegenimis, kuriai Jungtinės Karalystės (JK) gydytojai norėjo atjungti gyvybės palaikymą, buvo išrašyta iš intensyviosios priežiūros Italijos ligoninėje.

Tafida, kuri pateko į komą pereitą vasarį po to, kai jos smegenyse trūko kraujagyslė, spalio 15 d. buvo perkelta į Gaslini vaikų ligoninę Genujoje Britanijos aukštesniajam teismas nusprendus, jog JK sveikatos priežiūros institucijos neturi teisės atjungti jai gyvybės palaikymo prieš jos tėvų norą.

45 m. inžinierius statybininkas Mohammed Raqeeb ir 39 m. teisininkė Shelina Begum kreipėsi į teismą po to, kai Karališkosios Londono ligoninės gydytojai nusprendė, kad jų duktė nepasveiks ir kad jai geriausiai būtų leisti mirti.

“Pati Tafida įrodė, kad šie gydytojai buvo neteisūs“ šią savaitę sakė Begum, kaip praneša JK dienraštis Daily Mail.“

“Gaslini pasisiūlė priimti Tafida po to, kai birželyje jos tėvai paprašė šios garsios pasaulyje vaikų ligoninės kitos nuomonės juridinės kovos dėl dukters gyvybės palaikymo įkarštyje.“

Deja, ne visuomet tokios kovos pasibaigia laimingai:

Paul Smeaton “U of Michigan ‘just killed my son’: Hospital yanks life support hours after judge dismisses case“ (Mičigano universitetas “tiesiog nužudė mano sūnų“: Ligoninė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai teisėjas atmetė bylą, staigiai nutraukia gyvybės palaikymą)

“Bobby Reyes, keturiolikmetis berniukas iš Mičigano, kuriam gydytojai paskelbė “smegenų mirtį“, mirė vakar po to, kai teisėjas atmetė jo šeimos teismo bylą, kurioje buvo prašoma, kad jam būtų suteikta daugiau laiko. Mičigano Universiteto C.S. Mott vaikų ligoninė atjungė jo ventiliatorių praėjus vos kelioms valandoms. Byla buvo išklausyta 10 val., o 15 val. ligoninė pateikė pareiškimą, kad Bobby miręs.

Rugsėjo 21 d. Bobby’iui po to, kai jis patyrė astmos priepuolį, sustojo širdis ir jis buvo nugabentas į Mičigano Universiteto C.S. Mott vaikų ligoninę Ann Arbor mieste.

Ligoninės gydytojai diagnozavo Bobby’iui “smegenų mirtį“ ir po savaitės nuo šios diagnozės informavo jo šeimą, kad atjungs jo ventiliatorių, taip užbaigdami jo gyvenimą.

Bobby šeima padavė ieškinį teismui siekdami daugiau laiko, kad paruoštų sūnų perkėlimui.

Bet tas prašymas teisėjo David Swartz buvo vakar ryte atmestas Washtenaw Apygardos teisme ir Mičigano Universiteto ligoninės medicinos personalas atjungė Bobby’io ventiliatorių vos po kelių valandų.“

“Jie (tėvai) teigė, kad kiti gydytojai, įskaitant Richard P. Bonfiglio, tikėjo, jog Bobby’iui yra vilties. Pats Bonfiglio yra Mičigano Universiteto medicinos mokyklos absolventas ir jis dalyvavo vakarykščiame teismo posėdyje.

Detroit Free Press jis sakė, kad peržiūrėjo Bobby ligos istoriją ir lankė jį ligoninėje, nors neatliko formalios apžiūros, nes šioje ligoninėje neturi tam įgaliojimų.

Kai jo paklausė, ar jis įžvelgė priežasčių šeimos viltims, jis pareiškė: “Tikrai taip. Bėda, kad visas šis smegenų mirties apibrėžimas šiuo atveju nėra tikslus, taigi, kai turite reikalą su tokia situacija, geriau suklysti iš tos pusės, kad suteikti jam šansų, nei kad juos panaikinti.“

Teismai skirtingose jurisdikcijose pasielgė skirtingai. Ar galima teigti, kad Mičigane tiesiog buvo aplaidaus teisėjo atvejis? Kad gydytojai Gaslini ir Bonfiglio įrodo, kad vis dar liko sąžiningų gydytojų? Galbūt taip, galbūt ne. Pokrikščioniška filosofija, kuri žmones tiesiog rūšiuoja į patogius ir nepatogius daiktus, randa vis daugiau pateisinimų eutanazijai. Kalbama jau nebe vien apie žalos, kurią sukelia įvairios kančios, panaikinimą taikant eutanaziją, bet ir apie įvairias papildomas naudas, kurias ji galėtų duoti. Apie vieną tokių jau kalbėjome – palengvinimą sveikatos apsaugos sistemoms, nes atsikratyti kenčiančiųjų per eutanaziją yra žymiai pigiau nei juos slaugyti ir gydyti, o sutaupytas lėšas galima skirti likusiems. JK akademikai prakalbo ir apie kitas galimas naudas:

Society for the Protection of Unborn Children (SPUC, Negimusių Vaikų Apsaugos Draugija) “Academics tout ‘benefits’ of euthanasia: Saves money, provides fresh organs“ (Akademikai smarkiai giria eutanazijos “naudas“: taupo pinigus, tiekia šviežius organus)

“Šiurpinančioje“ naujoje ataskaitoje akademikai įrodinėja kaip pagalbinės savižudybės būdu žudant pacientus JK būtų sutaupyti nacionalinės sveikatos apsaugos (NSA) pinigai ir teikiami organai transplantacijoms. Dr. Gordon Macdonald, organizacijos Rūpestis, o ne Žudymas (Care not Killing) generalinis direktorius pareiškė, kad ši ataskaita “atskleidžia tikrąją pagalbinės savižudybės darbotvarkę“.

Ataskaitą, kuri vadinasi “Skaičiuojant pagalbinės mirties kaštus“, parengė Glazge dirbantis etikas David Shaw ir sveikatos ekonomistas Alec Morton.

Ši ataskaita, kuri paskelbta žurnale “Klinikinė etika“ (Clinical Ethics), apibūdina kokiu būdu finansinės santaupos, kurias leistų sutaupyti pagalbinė savižudybė, yra “dramblys kambaryje“.

Ataskaitoje nurodoma: “Ištekliai, kuriuos sunaudoja pacientai, kuriems atsakoma pagalbinės mirties, vietoj to galėtų būti naudojami tam, kad suteikti papildomų (pozityvių) kokybiškų gyvenimo metų kitiems sveikatos apsaugos sistemos pacientams, norintiems pratęsti gyvenimą ir pagerinti jo kokybę. Trečias argumentas yra tai, kad organų donorystė šiame kontekste gali būti papildomas potencialus kokybiško gyvenimo šaltinis.“

Dr. Macdonald iš Rūpestis, o ne Žudymas teigia: “Tai išties šiurpinanti ataskaita, rodanti pagalbinės sąvižudybės ir eutanazijos įteisinimo pavojus. Jie parodo tikrąją darbotvarkę – nors jos autoriai gali ir netikėti, kad pinigai būtų motyvuojantis veiksnys pagalbinei savižudybei, bet kai kurie žmonės tuo tiki.“

“Ar tai iš tiesų yra tai, ko mes norime mūsų iš NSA? Sistemos, kurioje kai kurie pacientai yra diskriminuojami dėl savo amžiaus ar neįgalumo, ar dėl to, kad jie negali gauti brangaus gydymo ar privačios sveikatos apsaugos?“

Organų paėmimas iš eutanazuotų asmenų

Šiemet anksčiau SPUC pranešė kaip buvo atskleista, kad Kanados gydytojai rinko organus iš neseniai eutanazuotų pacientų, kad patenkinti jų poreikį donorystei.

Per pirmuosius 2019 m. 11 mėn. eutanazuoti pacientai 18 atvejų buvo organų, o 95 atvejais – audinių donorai (iš viso eutanazuotų buvo 113 – past. iš kito straipsnio). Tai buvo žymus 14 proc. padidėjimas lyginant su 2018 m. ir 109 proc. padidėjimas lyginant su 2017 m.

Dr Macdonald apibendrino: “Ši ataskaita nušviečia eutanazijos legalizavimo pavojus. Argumentai, kurie siejami su asmens autonomija, labai greitai pasikeičia į argumentus, siejamus su gydytojų ir slaugų daromais vertybiniais sprendimais apie kitų asmenų gyvenimo kokybes tuo pat metu jaučiant spaudimą taupyti pinigus ir imtis taip vadinamo “lovų blokavimo“ sveikatos apsaugoje.“

Kai silpnesniųjų žmonių priežiūra pradeda remtis tokiais argumentais, nekeista, bet vis vien ne mažiau kraupu kaip ta priežiūra pradeda panašėti į… konclagerį:

Anthony Murdoch “Ontario nursing home report shows ‘heartbreaking,’ ‘horrific’ abuse of elderly, vulnerable“ (Ataskaita apie Ontarijaus slaugos namus parodo “širdį veriantį“, “klaikų“ piktnaudžiavimą senesniaisiais ir pažeidžiamaisiais)

“Kanados Ginkluotojų Pajėgų (KGP) ataskaita, tvirtinanti rimtas sveikatos ir saugumo problemas, susijusias su vyresniųjų žmonių priežiūra penkiuose Ontarijaus slaugos namuose, ryškiai nušviečia kaip visuomenė “nužmogina“ žmones, teigia Eutanazijos Prevencijos Koalicijos vadovas.

Ontarijaus provincijos vyriausybė šį antradienį viešai išleido 4-osios Kanados Divizijos Jungtinės Darbo Grupės ataskaitą visuomenei apie penkis Ontarijaus ilgalaikės priežiūros namus.

Išsami ataskaita nušvietė patvirtintas apverktinas gyvenimo sąlygas šiuose Ontarijaus namuose, įskaitant prastai maitinamus ir apleistus gyventojus, vabzdžių antplūdžius, sugedusį maistą ir tinkamų saugos priemonių trūkumą.

Balandžio mėnesį KGP personalas buvo pristatytas padėti susitvarkyti koronaviruso blogiausiai paveiktuose Ontarijaus ir Kvebeko ilgalaikės priežiūros namuose. Tai įvyko po to, kai federalinė vyriausybė patvirtino provincijų vyriausybių pagalbos prašymą.

Karinė ataskaita aiškina kaip kai kurie gyventojai ilgam laikui buvo paliekami su pridirbtomis sauskelnėmis. Kiti šaukėsi pagalbos be jokio atsako nuo “30 minučių iki dviejų valandų“. Kai kurie gyventojai “buvo maitinami ir valomi per prievartą, dėl ko jie garsiai springo ir duso.“

Priminsiu, kad visa ši istorija vyko šiemet Kanadoje. Vargu ar kas nors priskirtų Kanadą prastai ekonomiškai išsivysčiusių šalių grupei su žemais socialinės apsaugos standartais, greičiau atvirkščiai. Tai kame reikalas? Kai kurie Kanados politikai tokią padėtį atvirai sieja su naująja šalies eutanazijos filosofija ir politika:

“Už gyvybę kovojančios Kanados Konservatyviosios partijos kandidatė į lyderius Dr. Leslyn Lewis išreiškė savo “pasibjaurėjimą“ dėl Ontarijaus ilgalaikės priežiūros namų. Pareiškime, vakar pateiktame jos interneto svetainėje, ji pareiškė, kad išrinkus ją lydere ji sustabdytų “naujų mediciniškai pagalbinės mirties kategorijų“ išplėtimą.“

“Eutanazijos Prevencijos Koalicijos direktorius Alex Schadenberg trečiadienį savo blogo įraše apie šią ataskaitą pareiškė, kad ji parodo kaip Kanadai reikia kultūros, kuri traktuotų vyresniuosius ir ligotus su pagarba ir orumu, kurio jie nusipelnė.

“Mums reikia rūpestingos kultūros. Kultūros, kuri neinstitucionalizuoja vyresniųjų, ligotų ar neįgalių žmonių, bet vietoj to kuria gailestingą bendruomeninę rūpybą,“ sakė Schadenberg.

“Ataskaitoje reziumuoti siaubingi atvejai yra grįsti nepagarbos ir kultūros, kuri nužmogina žmones, kuriems reikia globos, požiūriu. Daugelis aukų visuomenės yra matomi kaip mažiau nei žmonės, nes jie turi kognityvinių problemų.“

Schadenberg priėjo trijų išvadų dėl “nužmoginančių“ ir “širdį veriančių“ sąlygų, kurių buvimas buvo patvirtintas karinėje ataskaitoje.

“Gydytojai ir praktikuojantys slaugai, kurie žudo žmones eutanazijos būdu, priima sprendimus, grįstus visuomenės požiūriais į žmones, turinčius specialiųjų fizinių ar psichologinių poreikių,“ sakė Schadenberg.

Antroje išvadoje Schadenberg teigė, kad “pasirinkimo laisvės“ koncepcija netaikoma sąlygoms ir požiūriams, kurios įtakotų tikėjimą, jog geriau žmonės gyventų tam tikrose specifinėse sąlygose nei būtų mirę.

“Subtilūs ir akivaizdūs socialiniai spaudimai sukuria kultūrinį poslinkį nuo “pasirinkimo mirti“ į mirties lūkestį,“ pridūrė jis.

Galiausiai, Schadenberg teigia, kad “Kai kurie žmonės prašė eutanazijos mirties tam, kad išvengtų gyvenimo slaugos namuose. Ši ataskaita gali vesti link slaugos paslaugų “ištrynimo“, taip pat ji ves link daugiau eutanazijos mirčių.“

Koronaviruso mirties skaičiai Ontarijuje, kurio gyventojų skaičius yra apie 14,5 mln., yra 2.155. Pagal Ontarijaus Ilgalaikės priežiūros Ministerijos duomenis iš jų 1.587 mirtys yra praneštos provincijos ilgalaikės priežiūros ir senelių namuose.“

Taigi, koronavirusas, neišvengiamai populiariausia tema šiais laikais. Apie jį sklando daug sąmokslo teorijų, dalis jų teigia kaip šį išnaudoja vyriausybės ir kiti subjektai savo klastingiems tikslams. Nesiginčysiu, labai tikėtina, kad gali būti tokių atvejų, jų turėtų būti. Apsukriems žmonėms, ypač verslininkams ir politikams būdinga pasinaudoti krizėmis kuriant sau kažkokią naudą. O ar galima pasinaudoti koronavirusu tam, kad atlikti eutanazijas atvejais, kurie kitu būdu būtų nelegalūs? Pasirodo taip:

Michael Cook “Did Covid-19 open the door to euthanasia in Sweden?“ (Ar Covid-19 atvėrė duris eutanazijai Švedijoje?)

Iš Švedijos ateina trikdantys Covid-19 mirčių tarp vyresniojo amžiaus žmonių skaičiai. Kaip skelbia Wall Street Journal, pusė žmonių, kurie mirė Švedijoje, yra slaugos namų gyventojai.

Švedijos požiūris į pandemiją buvo kitoks. Jis rėmėsi savanorišku socialiniu distancijavimusi ir sienų uždarymu, bet ne karantinais. Bet ji vis vien yra penktoji šalis pasaulyje pagal mirčių milijonui žmonių skaičių, o pusę šių buvo slaugos namų gyventojai.

Sveikatos apsaugos valdininkai gavo daugybę skundų dėl to, kaip buvo elgiamasi su vyresniaisiais giminaičiais. Pastovi tema buvo apie tai, kad slaugos namų gyventojai, įtariami užsikrėtę Covid-19, buvo tuoj pat perkeliami į paliatyvią slaugą ir jiems buvo teikiamas morfinas, bet atsakoma papildomo deguonies, intraveninių skysčių bei maitinimo. Daugeliui tai buvo iš esmės mirties nuosprendis.

“Žmonės duso, buvo siaubinga matyti. Vienas pacientas paklausė manęs ką aš jam suleidau, kai aš suleidau jam morfino injekciją, ir aš jam melavau,“ sakė slaugė Latifa Löfvenberg. “Daugelis mirė prieš laiką. Buvo labai, labai sunku.“

“Umeå Universiteto geriatrijos specialistas Yngve Gustafsson Britų Medicinos Žurnalui papasakojo, kad senyvų žmonių, esančių kvėpavimo takų priežiūroje, proporcija šalyje buvo žemesnė nei tuo pat metu prieš metus, nepaisant to, kad žmonės virš 70 m. buvo blogiausiai paveikti Covid-19. Jis tuo pačiu buvo susirūpinęs gydytojų praktika sergantiems senyviems žmonėms slaugos namuose skirti “paliatyvinius kokteilius“ telefonu.

“Senyviems žmonėms ištisai skiriamas morfinas ir midazolamas, kurie slopina kvėpavimą“, jis pranešė dienraščiui Svenska Dagbladet.

Kitam dienraščiui – Aftonbladet Daily jis kalbėjo tiksliau:

“Senyvų žmonių slaugos namuose iš principo skiriama tik paliatyvi slauga, kas reiškia, kad gauni morfino, midazolamo ir haldolio, kad apsaugoti nuo pykinimo ir vėmimo dėl morfino. Tai gydymas, kuris beveik 100 procentų užtikrintai priveda prie mirties. Kartu skiriami midazolamas ir morfinas slopina kvėpavimą. Jei jūs turite kvėpavimo sunkumų, greitai susidaro toks deguonies trūkumas, kad mirštate.“

Ar tai eutanazija? Gustafsson buvo stačiokiškas. Taip, tarė jis. “Taip, aš beveik galėčiau įsivaizduoti, kad tinka ir dar stipresni žodžiai. Tai beveik tas pats, kas žudyti šiuos žmones. Praktiškai tai šimtaprocentinis būdas, labai panašiai kaip su elektros kėde. Maždaug toks pats efektyvumas.“

Net vyriausybė pripažino, kad strategija buvo neteisinga. “Mes turime pripažinti, kad kas dėl vyresniųjų priežiūros ir infekcijos plitimo, ji nesuveikė,“ sakė premjeras ministras Stefan Löfven Švedijos dienraščiui The Aftonbladet Daily. “Mirė pernelyg daug senyvų žmonių.“

Dėl eutanazijos įteisinimo karčiai ginčijamasi visame pasaulyje, bet įprastai tie ginčai vyksta rėmuose individualių atvejų, kuriuose pacientas turi galimybę pareikšti išreikštinį sutikimą dėl savo mirties. Eutanazija vis dar yra neįteisinta Švedijoje. Tačiau akivaizdžiai tai netrukdo gydytojams, neturintiems moralinio kompaso, mesti savo pacientus per bortą. Ar tai vyksta ir kitose šalyse, apimtose koronaviruso panikos?“

Panašu, kad kažkas tokio vyko ir mūsų šalyje, pvz., Klaipėdoje, nors eutanazija pas mus kaip ir Švedijoje neįteisinta. O aš dar kartą pakartosiu, ką šiuo priešrinkiminiu laikotarpiu vis tvirtinu savo feisbuko profilyje – daugelis mūsų įprato galvoti, kad visos rimtos šalies problemos yra ekonominės problemos, tačiau tikrai taip toli gražu nėra. Kaip matote, galima gyventi labai turtingoje šalyje su gerai išvystyta socialinės ir sveikatos apsaugos sistema, tačiau tavo orus gyvenimas joje vis vien nebus užtikrintas. Ne dėl to, kad trūktų pinigų, kažkokių įstatymų, “gerų“ valdininkų ar pan. Dėl to, kad trūksta požiūrio į žmogų kaip į prigimtinį orumą turinčią būtybę. Tokį požiūrį aš dar vadinu tradiciniu, mat, jei skaitėte ankstesnius mano blogus, jis prieštarauja moderniajam.

%d bloggers like this: