38) Ko nepadarysi iš neapykantos, meilės ar dėl draugų.

38

                Pasaulyje be meilės Teodoras gyventi nenorėjo. Nors vis dar sunkiai būtų galėjęs paaiškinti, kas ta meilė, bet skaitė daug knygų apie ją ir buvo įsitikinęs, kad jei būtų meilė, tai Kity jo palikti nebūtų galėjusi. Jo knygose herojai ir herojės daug dėl jos kentėdavo, kartais vien tik tam, kad kelias akimirkas būtų galėję pabūti kartu. Tuo tarpu Teodoras buvo įsitikinęs, kad dėl santykių su Kity kentėjo tik jis vienas, o ši – visai ne. Tiesa, apie Kity jis tuo metu kone visai jau pamiršo. Iškilo visai kitokie meilės klausimai. 99Z klausdavo:

                –           Ar tu myli Jėzų Kristų?

                Teodoras suprato, kad atsakymas į šį klausimą yra tai, kas vienija slaptosios organizacijos narius ir, norint jai priklausyti, reikia atsakyti „taip“. Jis taip ir darė, nors daug labiau jį domino visai kitokio pobūdžio meilė – ta, apie kurią jis skaitė savo knygose. Vyrų ir moterų pasaulis. Jėzus buvo vyras. Jis nežinojo kaip jį būtų galima mylėti, bet žinojo, kaip būtų galima didžiuotis. Vyru, numirusiu už kitus. Kaip ir Jona. Jis buvo tikras, kad Jona numirė už jį, nes norėjo perduoti žinią. Žinią kaip išgelbėti pasaulį – ją jis norėjo perduoti kartu su 99Z ir visa jo kompanija. Ir jį nudaigojo Teodoro aplinka – jis buvo tikras, kad jo tėvas irgi bus nagus prikišęs. Visai kaip Aną Kareniną[18], na ji nusižudė, bet dėl to irgi kalta aplinka. Paaukojo gyvybę dėl meilės. Tai taip kilnu.

                Teodoras daug mąstė apie mirtį. Galų gale, jam nuolat apie ją primindavo ir 99Z. Numirti ir patekti pas Dievą, kuris tave myli, buvo kur kas geriau nei likti šioje Žemėje, kur tavęs nemyli niekas, tik tam, kad amžinai varžytumeisi su kitais dėl galas žino kokių prizų. Jis prisimindavo BJK. Buvo tikras, kad šis irgi pasirinko verčiau nukeliauti pas Dievą negu likti čia, kur neįmanoma nei tikra meilė, nei draugystė. Gal BJK net  mirė iš meilės jam, ilgai nesulaukęs atsako ir pagalvojęs, kad jį prarado? Kartais Teodoras jausdavo šiokią tokią kaltę, kad neatsakė jam laiku, bet dar labiau jis jautė pasididžiavimą tuo, kad turėjo tokį draugą, kuris pasiaukojo iš meilės jam. Reiškias, jis yra vienas iš tų nedaugelio žmonių, gal tik keleto – na dar Jona ir 99Z, kurie sugeba mylėti ir kurie yra verti meilės.

                Taip begyvenant, o Teodorui atrodė, kad gyvenimas buvo kaip niekada vaisingas ir džiugus, juk jis turėjo tikrų draugų, tapo vyru ir turėjo Tikslą, 99Z pamažu atskleidė jam numatytą užduotį:

                –           Žmonės nepraregės, kol juos valdo AI. Jie gauna netikrą informaciją ir dar iš jų yra atimami darbai. Vietoj to, kad sukiltų, jie žudosi netikrais malonumais. Pagrindinis taikinys – supergalingieji rinkiminiai AI. Visi AI yra susiję per tinklą. Nors jie ir konkuruoja, bet taip pat ir mokosi vieni iš kitų. Atrodytų, devyni rinkiminiai AI buvo specialiai sukurti atskirų kompanijų, kad būtų nepriklausomi, tačiau mums pavyko išsiaiškinti ką kita. Tai labai svarbu. Rinkiminės sistemos valdymas būtų pernelyg nepatogus ir neefektyvus, jei tai būtų daroma iš kelių vietų – kiltų bereikalinga sumaištis. Todėl yra vienas pagrindinis AI, turintis priėjimą prie visų įmanomų duomenų – atvirų ir slaptų. Jis yra ir daugiausia ištobulėjęs. Ištobulėjęs taip, kad moka valdyti visus kitus AI, nesvarbu kokie jie būtų – paprasčiausio modelio asmeniniai ar pramoniniai, taip, kad jie net nepastebi. Štai jis ir valdo pasaulį. Mes į jį ir nusitaikėme. Beje, jis – mūsų mieste.

                –           Kaip ketiname jį įveikti?, – klausė Teodoras.

                –           Iš pirmo žvilgsnio tai labai nepaprasta, gal net neįmanoma. Ačiū Dievui, mes turime atitinkamuose lygiuose mums dirbančių žmonių ir pamažu kartu mes viską išsiaiškinome, sudėliojome dėlionę. Padėjo ir mūsų padarytos klaidos, Dievo rankose atsitiktinumų nebūna. Mes bandėme susprogdinti kelis įslaptintus didžiuosius AI iš išorės, tačiau patalpos pernelyg sutvirtintos, reikėtų branduolinio užtaiso. Na, turėjome kelis žmones kompanijose, kurios turėjo duomenų, kur vienas ar kitas AI yra. Turėjome ir žmogų, slapta galintį atlikti aeronautikos stebėjimus po visą šalį – jis kruopščiai lygino statybos darbus, atliekamus po mūsų sprogdinimų, tam, kad sutvirtinti AI saugančių pastatų išorę, su kitais darbais ir nustatė panašumus. Tie darbai – specifiniai, nes ir patys objektai, kuriuose yra šie AI – specifiniai, nei neįtartum, kad jie ten yra. Po kelių atliktų sprogdinimų buvo aišku, kad vienas objektas yra tvirtinamas daug labiau nei kiti – kiekvieną kartą. Taip mes lokalizavome to pagrindinio AI vietą. Tiesa, netekome keleto savo labai svarbių žmonių per tą laiką, nes visi kompanijų darbuotojai, kurie turėjo priėjimą prie informacijos, kuri padėjo mums nustatyti pirmuosius AI, buvo atleisti. Bet atradome kitą labai svarbų žmogų, kuris dirbo slapčiausioje Valstybinio Skaitmeninio Demokratijos Audito tarnyboje ir žinojo apie pagrindinio AI egzistavimą bei jo savybes. Gudruolis, manėsi taip patogiai ir slaptai įsitaisęs, kad niekas nesuseks jo pomėgių nelegaliai pornografijai ir prostitutėms. Pas mus kaip tik buvo vienas toks iš tarnybų, kuris sugebėjo įtikinti valdžią, kuri tokius dalykus laiko niekais ir žiūri pro pirštus, pravesti vieną kitą operaciją jo atsakomybe – mat tokie buvo jo kovos prieš blogį įsitikinimai. Minėtas gudruolis įkliuvo ir buvo priverstas su mumis bendradarbiauti. Aišku, žioplys, galėjo ir kitaip išsisukti, dauguma, kas prie valdžios ir tarnybų, išsisuka, bet, et… Ne visi jie ten tokie protingi, išsigando, o dar ir mūsiškis mokėjo paspausti, kol „karšta“. Žodžiu, sužinojome kai ką esminio. Neutralizavus pagrindinį AI, kuriam laikui būtų sutrukdytas ir visų kitų AI darbas, na jie liktų gerokai sutrikę. Nors paprastai AI reikiamą informaciją susirenka tiesiogiai iš jiems prieinamų duomenų bazių, bet nemažai jos koordinuotai ateina iš šio, jiems to net nežinant. Jis uždeda ir pagrindinius filtrus kaip kokią informaciją filtruoti. Galbūt mažieji AI sugebės taip pat kaip ir anksčiau veikti ir toliau, bet didieji bus vienaip ar kitaip sutrikdyti.

                –           Bet… bet taip nukentės daug žmonių… AI juk valdo daug ką, gal net viską – nuo elektros tinklų iki širdies stimuliatorių darbo… kai kuriems žmonėms jie valdo vos ne visą jų organizmą.

                –           Ir gerai, kad nukentės! Žmonijai reikia sukrėtimo! Kitaip jie nieko nesupras. Jie niekada nesupras, kad už jų stovi Sistema. Lai jie pamato, kokia ji netvari ir kad jiems reikia Dievo karalystės! Kančia žmogų išgrynina, padaro jį tyresnį. Tai vienintelis būdas, kad jie imtų šauktis Dievo!

                Teodorui mintis apie kančią nepatiko. Tačiau… jis juk kentėjo! Jis daug kentėjo pastaruoju metu. Tas maudulys, skausmas… Lai jį pajaučia ir kiti! Pagaliau galės suprasti! Jis prisiminė ginčus tinkle, kai rašė apie tai, ką sužinojęs. Jo niekas nesuprato. Jo niekas nemylėjo. Pagaliau… pagaliau bus atsilyginta. Žmonės sužinos tai ir jie sužinos dar daugiau – vieninteliu įmanomu būdu. Lai tiesa juos išlaisvina…

                Teodoras atsikrenkštė, nurijo kažkokį gniutulą gerklėje ir, stengdamasis kalbėti kuo aiškiau, mat gerklę griaužė kažkoks nepaaiškinamas dalykas, paklausė:

                –           Koks mano vaidmuo?

                –           Esminis. Mes seniai jau turim ko reikia. Beveik. Yra vienintelis galimas planas ir jis yra aiškus – susprogdinti pagrindinį AI iš vidaus, kuo arčiau prie jo priėjus. Mes nesėdėjome rankų sudėję. Sukūrėme sprogmenis, kurių kol kas neatpažįsta jokia atpažinimo sistema, net šunys nesuuodžia. Išbandyti, bet dar nenaudoti – saugojom specialiai šiam atvejui. Juk sakiau, mes turime pačių įvairiausių žmonių, minėjau bedarbius mokslininkus – štai jie ir sukūrė laisvalaikiu, – 99Z išsišiepė, – jokių problemų nusinešti iki pat AI pagrindinio programinio branduolio serverio ir ten susprogdinti. Išskyrus vieną. Kas bus tas žmogus, kuris jį iki ten pristatys, na ir, žinoma, susprogdins?

                –           Tai kas juo bus?

                –           Joks paprastas mirtingasis ten nepateks. Šiaip sau nepaklius ir amžinasis. Yra keletas tokių įslaptintų, kurie su juo pastoviai bendrauja, mes juos nustatėme, bet užverbuoti nepavyko. Tiksliau – nė nebandėme, kam rizikuoti? Kartais įleidžiami ir kitokie, gerai patikrinti, atstovaujantys didžiausias duomenų valdytojų kompanijas, ko nors svarbaus pasiklausti, sužinoti. Žinoma, jie dar rimtai patikrinami prieš juos įleidžiant, bet, kaip sakiau, šitą reikalą mes sutvarkysime, dėl sprogmenų nei šuo nesulos.

                –           Jo galima ko nors paklausti?

                –           Taip, žinoma. Sakoma, kad jis bendrauja taip tobulai kaip žmogus, kad dar ir daug tobuliau. Ta prasme, yra visokių klausimų, paprastai vadinamų filosofiniais, į kuriuos paprastas AI nelabai valioja ką atsakyti, arba jis tiesiog atsikerta iš srauto sužvejotomis citatomis. Šis mąsto išties giliai. Sakoma, kad geriausiai su juo kalbėti kaip psichoterapeutui su pacientu – nors pasąmonės jis ir neturi, bet yra kažkas tokio, kažkokia savastis, gelminis mąstymas, išmintis, jei galima taip pasakyti. Žodžiu, jis gali tau pasakyti ne tai, ką tu nori girdėti, bet tai, kaip iš tiesų yra.

                –           Tai kas tas žmogus?

                –           Koks? A, tas, kuris galutinį darbą atliktų. Kaip tai kas? Nagi tu.

                –           Aš? Bet… bet…

                –           Koks dar bet! Tu ir esi tas didžiųjų duomenų valdytojų atstovas, pati grietinėlė. Juk sakiau, kad pats Dievas tave mums atsiuntė. Daugiau mes neturime kito tokio. Dar ir tavęs reikėjo palaukti. Tačiau dabar jau laukti reikės neilgai. Teisingumas bus įvykdytas!

                Teodoras nurijo dar didesnį gniutulą, akimirką jam atrodė, kad jis kažkuo springsta. Galvoje lengvai susisuko. Jis tyliai paklausė:

                –           O kas po to?

                –           Sprogmenis turėsi būti apsivyniojęs kaip liemenę. Beje, kad būtų įtikinamiau, suklastosim duomenis apie tavo traumą, atseit tau reikalinga juosmens ir apatinių šonkaulių fiksacija dėl jos. Medžiaga panašiai ir atrodo. Detonatorius nežymus. Dega tik kelias minutes, uždegsi paprastu žiebtuvėliu, negalim sau leisti įtaisinėti kažkokio sudėtingesnio mechanizmo. Tiek ir turėsi laiko pasprukti iš ten. Arba…

                –           Arba kas?

                –           O toliau – revoliucija! Jokie arba – nebesvarbu. Jei tau pavyks – mes lauksime netoliese ir tave priglobsime. O jei ne… Ar tu myli Dievą?

                Teodoras vėl nurijo gniutulą:

                –           Mhm, taip…

                –           Ar tiki, kad pas Jį tavęs laukia tikra meilė, laisvė ir išganymas?

                –           Taip…

                –           Tai ko dar dvejoji? Dievas tau pavedė misiją! Negi tu nusiteikęs ją išduoti?

                –           Ne.

                –           Tai pirmyn! Dabar svarbiausiai – rasti priežastį, kad tave įsileistų pas pagrindinį AI. Turėsi veikti per savo tėvą. Kažką pasakojai apie savo bandymus padaryti svarbų išradimą.

                –           Na taip. Nors, galima sakyti, jis nepavyko.

                –           O tavo šeima apie tai žino?

                –           Apie išradimą? Na, pasakojau, daugiausiai broliui, nors ir kitiems…

                –           Ne, ne apie patį išradimą, o kad jis nepavyko.

                –           Na ne, aš kažkaip pastaruoju metu buvau jį ir pamiršęs ir nieko neminėjau.

                –           Štai ir puiku. Prisimink dabar. Paminėk. Tėvui. Taip ir anaip, reikia pagalbos, mano AI per prastas su kai kuriais klausimais susitvarkyti, gal žinai ką nors geresnio ir panašiai. Priskiesk ką nors. Meluoti tu moki.

                –           Gerai.

                –           Na ir puiku. Susitiksim kaip visada.


[18]                                         Лев Толстой romano „Ana Karenina“ (1887) herojė.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: