21) Apie albinoses ir kitas retenybes.

21

                Albinose… Taip kreiptis buvo korektiška, bet… Nemandagu ar kaip. Galima palaikyti patyčiomis – tai tas pats, jei kas nors išvadintų tave stora, kerėpla ar panašiai. Bet gi tos patyčios – ne diskriminacija ir ne pasikėsinimas į individualią nuosavybę, kaip kad būtų, jei pavadintum ne ta lytimi ar ne tuo vardu. Jos tarsi  pažeidžia gyventojos laisvę ir orumą, nes įžeidžia individės jausmus, bet tuo pačiu tarsi ne – nes būtina žodžio laisvė kaip galimybė pasisakyti ką galvoji apie kitą. Tokių epitetų buvo pilnas visas tinklas – daugybė gyventojų jais reiškė savo mintis ir jausmus apie visokiausias žvaigždutes, inflūenceres, politikes ir taip toliau, kartais, susiginčiję tarpusavyje – ir apie viena kitą. Kartais jos nepabūgdavo ir tiesiai toms visoms įžymybėms savo nuomonių su visais epitetais pareikšti. Įžymybės, paprastai, tokiais epitetais taškėsi į visas puses – negerbėjų, nesekėjų ir kitų įžymybių. Kartais ir tarpusavyje ne juokais susikivirčydavo.

                TSS atrodė, kad taip yra gerai. Taip apie įžymybes buvo galima daug daugiau paskelbti, o tai juk labai padeda tam darbui, kurį jos dirba. Taip ir ji darydavo. Papildavo šiek tiek tauškalų ant savųjų konkurenčių kartais, pavyzdžiui. Aišku, yra už ką – jos visos buvo pasikėlusios, nes keldavo savo pasiekimus kaip kažką  nepaprasto, tuo tarpu TSS puikiai žinojo, kad taip nėra – nebuvo nieko tokio iš jų pasiekimų, ko ji jau nebūtų pasiekusi, o jei ir buvo – tai tiesiog dėl to, kad ji tokiais niekais neužsiiminėjo, būtų užsiėmusi – būtų padariusi daug geriau. Deja, daugybę netiesos, visokio ant savęs išpilto purvo jai pačiai yra tekę patirti. Apmaudu, nes neteisinga. Bet nieko nepadarysi. Konkurencija. Žodžio laisvė.

                Kartais nesuprasi. Gyventojos daugybę tokių niekų ir tiesiog ne ant savo gyvenimo būdo atstovių išpildavo. Neretai – ir ant to paties, tačiau aiškindamos, kad tos ar kitos kažką neteisingai supranta ir tą gyvenimo būdą irgi gyvena neteisingai. Tas tai tiek to, jos nėra įžymybės, bet, matyt, parodžiusios, kad kiek daugiau nei kitos išmano, tokiomis tikisi būti. Suprasti galima. Bet ne visas taip galima pulti. Nes dar yra neapykantos kalba. Kur neapykantos kalba, o kur žodžio laisvė yra sunku suprasti. Visa laimė, kad mąstyti apie tai nereikėjo, būtų suvis nepakenčiama. Tereikėjo orientuotis, nujausti. Jei jau kažkokia grupė iškelta kaip diskriminuojama, tai apžodžiuoti tos grupės atstovų nederėjo, nes būtų galima sulaukti pagrįstų įtarimų dėl neapykantos kurstymo. Kaip žinoti? Nesunku, apie tai praneša žiniasklaida. Jei tik kas dėl savo teisių kovoja – žiūrėk į tai atsargiai. Jei tik sužinai, kad kažkurios siekia suvaržyti kitų laisves, ar, neduokdie, pasisako už diskriminaciją arba demonstruoja netoleranciją – irgi viskas aišku. Kad būtų dar aiškiau, paprastai tokios, netolerantiškosios, įvardijamos fašistėmis ar homofobėmis, o tai labai prasti epitetai. Ką jie reiškia, TSS nežinojo, bet kam gilintis, jei ir taip viskas aišku.

                Kaip TSS neseniai prisiminė, ją irgi buvo pavadinę fašiste. Skaudu ir neteisinga, nes ji buvo tikrai tolerantiška ir prieš diskriminaciją (kad ir ką tai bereikštų), bet ką darysi. Tokia ta laisvė. Belieka patylėti arba atgal tokiais pačiais žodžiais niekdares išvadinti. Tuokart TSS pasirinko į tokius klubus, kur ją taip nepelnytai įžeidinėja, daugiau neiti. Galėjo gal visaip dėl savo įžeistų jausmų skųstis klubui, dar nežinia kokiai instancijai ar tiesiog visam tinklui, bet pratylėjo. Gal ir gerai. Mažiau nervų.

                Būti pavadintai albinose – visai kas kita. Nes tai tiesa. Ji žinojo, ką tas žodis reiškia. Ji buvo baltoji, visiškai baltos odos, kuri net ir saulėje iš pradžių degdavo raudonai, o ne ruduodavo, kaip įprasta. Kaip ir jos gimdytojos, sesuo bei brolužė. Pažinojo ir daugiau tokių tarp dirbančiųjų. Tačiau jų buvo nedaug, ji visuomet išsiskirdavo bet kokiame didesniame gyventojų susibūrime, jei jau į tokį papuldavo (tai būdavo nedažnai). Išsiskirdavo ji ir tinkle, gal todėl ji nemėgdavo įjungti savo hologramos. Tiesa, buvo programų, kaip tą hologramą pakeisti, bet nenorėjo terliotis. Geriau jau diktuoti į tinklą žodžius neteikiant savo atvaizdo ir nesukti sau galvos. Ji net nežinojo koks kūnas jai labiausiai patinka, kad galėtų tokį pateikti hologramoje, nes galvojo vien apie kitų kūnus – kokius kokioms parduoti ir nelabai turėjo laiko (o gal ir noro) pagalvoti apie save. Tinkle, aišku, prisistatydavo kaip gana tobulo kūno savininkė, bet vis apmąstanti, kaip ir ką galima dar pasitobulinti. Nes kaip gi kitaip, batsiuvė be batų, lai būsimosios klientės supranta, kad turi reikalų su ta, kuri tai jau tikrai žino kaip kūną įvaldyti, bet, kas svarbu, nėra pasikėlusi, gyventojiškosios silpnybės jai irgi būdingos, o klientės neturėtų prieš ją jaustis susigėdę. To savo kūno nedemonstravimas, kaip kad manė TSS, kūrė papildomą efektą apie tai, kad kūnų specialistė – mįslinga ir paslaptinga, turi kažką tokio, ko nenori demonstruoti vien tam, kad jos klientės jaustųsi kiek galima patogiau ir individualiai kreiptųsi į ją dėl jos paslapties, kuria ji mielu noru pasidalinsianti.

                Tačiau būti albinose – visai ne kūno problema. Toks apibūdinimas turėjo ir bjaurią socialinę reikšmę – tai reiškė, kad ji yra baltųjų rasės heteroseksualių vyrų palikuonė. Išnaudotojų klasės palikuonė. Vis dar netoli akmens amžiaus su savo slogiu patriarchalizmu, smurtu ir visokia kita priespauda, prievarta ir išnaudojimu. Visokiomis kitomis tamsiųjų amžių baisybėmis. Be laisvės ir progreso. Pasmerkto amžiaus.

                Nei vyrų, nei heteroseksualių seniai neliko. Tiesa, kalbama, kad tokios vis dar reiškiasi ouldskūlerių tarpe, yra ten tokių, kurios save taip vadina. TSS prisiminė kažką tokio mačiusi ar girdėjusi tame keistame bare buvusioje Liepų gatvėje. Neįtikėtina. O gal ji buvusi girta ir todėl nieko neprisimena, tai yra kažkaip iškreiptai prisimena? Ji šiek tiek pyktelėjo, bet dar labiau suirzo prisiminusi Liepų gatvės pavadinimo pakeitimą. Tos astmatikės, ar kaip ten jos, akivaizdžiai buvo dar viena grupė, prieš kurią savo pyktį išlieti tikriausiai būtų neapykantos pasireiškimas. Ir kodėl būtent su jomis taip? Nes kažkaip prisibrovė prie valdžios, miesto tarybai vadovaujančių politikių? Ai, nesvarbu.

                Nei vyriškumas, nei heteroseksualumas išsamiai neapibrėžia lyties. Kažkokie socialiniai konstruktai, iš kurių seniai išsivaduota, kaip ir išsivaduota iš daugybės kitų, atsiradusių vietoj jų. Tos vargšės tamsiųjų amžių urvinės tesugebėdavo save socialiai apibrėžti besivadovaudamos kažkokia prigimtine biologija. Apgailėtina! Nors, galima kažkiek užjausti ir suprasti – mokslas menkai tebuvo išsivystęs. Mokslas daug ką padaro. Ne vien informacinės ir biologinės technologijos, svarbu ir socialinės, humanitarinės, viskas svarbu. Seniau, kai viskas buvo pajungta patinų šovinizmui, tai ir mokslo vystymųsi niekas pernelyg nesirūpino – tiek, kiek reikalinga savo alfa patinų galiai išlaikyti ir tiek. Kol laisvės kovotojos viską pakeitė ir atėjo naujos gyventojos. Nė nereikėjo vyrų išnaikinti, jos pačios suprato savo socialinį – biologinį toksiškumą ir kad jų laikai praėjo. Išaušo nauja, geresnė, jausmingojo proto moteriškoji era. Šiais laikais jau niekas nei vyrais, nei moterimis nebesivadino, suprato, kad tai buvo pernelyg gyvuliška. Feminizmas – taip, maskulinizmas – kaip šiek tiek vyriško atspalvio prisitaikymas prie feminizmo – irgi gerai. Taip tu pati kuri savo sociumą ir susikuri save, o ne pasiduodi gamtos nelaisvei. Gyventojos nuėjo naujų lyčių link. Nesvarbu, kad kai kurios, kaip kad ir TSS, su banaliais tais pačiais kaip gimė peniu ir kiaušais paliko, kas, berods ir būdavo pagrindinis biologinis skirtumas, gyventoja suprato, kad ji visų pirma yra visuomenės kūrinys, o tik kažkelintoje vietoje – biologinis, o tai galima pakeisti. Laisvoje visuomenėje ji pati ir atsakinga, kokią save susikurs, jokia gamta ar kažkokios pamokslininkės bei politikės nurodyti negali. Tai ir TSS sau šiokią tokią lytį susikūrė – 40 proc. feminizmo, 40 proc. maskulinizmo ir 20 proc. pilka zona per vidurį. Nes gal tam tikrais atvejais ji myli ne feministes ar maskulinistes, o kokį nors aukštesnįjį protą ar ką nors tokio? Ai, koks skirtumas. Visada gali pasikeisti. Svarbu, kad į apibrėžimą įėjo tai, kad fiziniam suartėjimui ji naudojasi natūraliu peniu, nes taip ji ir darė, kam jis daugiau bereikalingas. Ir kad ieško moteriškų vaginų, senamadiška, bet vis dar populiaru. Pakankamai visoms viskas aišku. Išspręsti reikalai su vyriškumu, moteriškumu ir heteroseksualumu. Ar net su homoseksualumu, kažkada ir toks buvo, nesuprasi ką tai reiškia, bet, sakoma, tai buvo tuomet pažangesnė seksualumo forma, pamažu išlaisvinusi ir visas kitas, dar pažangesnes.

                O balta oda išliko – kaip koks priekaištas. Keista, kad jos gimdytojos jokių genetinių pakitimų prieš jai gimstant neatliko, kad tai pakeistų. Dabar jau brangiai kainuotų, užimtų daug laiko. TSS apie tai ne kartą galvojo, bet nesiryžo. Jai atrodė, kad jos gimdytojos tuo net didžiuojasi. Aišku, tokią odą tik tarp dirbančiųjų pamatysi. Kažkokios genetinės atgyvenos. Na, bet ji taip labiau jautėsi susisiejusi su šeima, nors tai labai ir kvaila, netgi nepageidautina – sietis su šeima. Bet jautė šeimai kažkokį keistą prisirišimą, gal tai buvo net tam tikra nelaisvė, bet, kaip bebūtų keista, ši nelaisvė jos nė kiek nekankino. Priešingai. Tai ir tiek to. Turėjo juk tai ir savo teigiamų pusių – egzotika. Kartkartėmis rodėsi, kad kai kurios jos pažįstamos jai netgi jaučia pavydą dėl jos odos. Net ir Kity. Sušikta Kity!

                Pagalvojus, tokių baltaodžių seniau buvo labai daug. Ji prisiminė istoriją nuo ko tai prasidėjo. Seniai seniai Švedijoje, yra toks kraštas, tuomet dar atskira šalis. Ji buvo viena pirmųjų šalių, kur feminizmas, pagaliau, nugalėjo. Aišku, ne iš karto nugalėjo, buvo nelengva kova. Geriau jau sakyti, kad tuomet dar tik pradėjo imti viršų. Visuomenė vis dar buvo pasidalijusi į vyrus ir moteris. Pastarosioms vis labiau tampant feministėms, vyrai keistis, deja, neskubėjo. Sakoma, kad į naująjį supratimą apie tai, kad moterys yra ne tik lygios vyrams, bet ir niekuo nesiskiria, vyrai atsakė padidėjusiu toksišku agresyvumu. Taip, matyt, jos tikėjosi toliau žaisti savo seną žaidimą visuomenėje be lyčių skirtumų. Smurtas prieš moteris padidėjo, tai parodančios kreivės tiesiog šovė aukštyn. Moterys tuomet buvo vieningos, jos daug tarėsi įvairiais lygiais, savo išlaisvinamosiose organizacijose ir panašiai, kol kažkuri pasiūlė tokią akciją – iniciatyvą. Prisiminė kažkokią visiškų amžių glūdumų, berods antikos, heroję, kuri jau tuomet herojė buvo – visuomet buvo moterų herojų, kovojusių už išlaisvinimą. Ši moteris, berods graikė, kaip vaistą nuo vyrų beribio agresyvumo, nuo jų karų ir panašiai, pasiūlė visoms moterims bendru frontu atsisakyti fiziškai suartėti su vyrais. Ir tai kažkaip suveikė, na, bent taip jau sako legenda, bent jau kažkokioje jų nedidelėje saloje. Protingos yra moterys, jos seniai suprato kaip svarbu yra seksas, net kai jokios religijos, per kurias jas tuo metu valdė vyrai, apie tai dar nieko nežinojo.

                Taigi, Švedijos moterys kaip tarė, taip ir padarė. Iš pradžių galima buvo pagalvoti, kad tai suveikė – smurtą artimoje aplinkoje fiksuojančios socialinių tyrimų kreivės smuktelėjo, tačiau ne viskas buvo gerai. Toje artimoje aplinkoje sumažėjo ne tik smurto, bet sumažėjo ir pačių vyrų. O kur jos dingo? Greit paaiškėjo iš kitų kreivių. Prostitucija. Jos nuėjo moterų žeminti pas prostitutes (sakoma, kad tuomet jos žemino moterų vardą, tenkindamos vyrų geidulius). Sakoma, tai galima buvo suprasti ne tik pasidomėjus sociologinių tyrimų kreivėmis, bet ir išėjus pasižvalgyti į bet kurį kvartalą, kur tos prostitutės rinkdavosi. Ir tai dar ne viskas. Švedijos vyrai susirasdavo sau partneres iš kitų šalių, iš tokių, kur moterų priespauda buvo įprasta, o feminizmas – nepaplitęs. Kai kurios net į tas kitas šalis ir išvykdavo. Sakoma, kad šios vyrai buvo baltosios, tai yra baltos odos, o jų partnerės – daug tamsesnės odos. Švedų moterys tuomet daugiausiai irgi buvo baltos odos. Joms teko suprasti, kad vyrų toksiškumas – evoliucionuojantis dalykas ir siaubingai vyrus užvaldęs per tuos ilgus tamsius patriarchato tūkstantmečius. Jei kam dar reikėdavo seksualinio pasitenkinimo iš vyrų, partnerių dažniausiai tam susirasdavo tarp į tą kraštą neseniai atvykusių vyrų imigrančių, kurios, paprastai, būdavo ne baltaodės. Nebe baltaodėmis dažniausiai gimdavo ir palikuonės. Net iš spermos bankų sėklą palikuonėms tuomet korektiška buvo pasirinkti ne baltaodžių – kaip solidarumo ženklą su kultūromis, kurios nebuvo taip supuvusios kaip išnaudotojiškos baltaodžių. Ir taip toliau. Procesas pamažu išplito po visą pažangųjį pasaulį. Palikuonės gi jau vis dažniau visuomeninių institucijų būdavo auginamos, kas daug geriau jų vystymuisi, taip pat ir tų vyrų baltaodžių. Šios jau irgi savo palikuones pradėdavo su ne tokios toksiškos kultūros atstovėmis. Naujoji visuomenė vis labiau nusidažė šviesesniais ir tamsesniais rusvais – juosvais atspalviais, o baltaodės beveik išnyko. Kaip ir vyrai. Moterims tereikėjo persikvalifikuoti į pažangesnes, tame tarpe nustoti vartoti senąjį, jas žeminusį įvardį – moteris, išdildyti tarsi kokį vergovės įspaudą. Su seksualumu viskas vyko savaime – jis buvo išlaisvintas.

                Tik ji liko baltoji. Jei užsimanytų palikuonių, tarkim, nors tai ir yra nesąmonė, šios jau būtų kitokios – baltųjų pasirinkimas nedidelis. Nebeliko ir imigrančių. Uždrausta. Savų bazininkių per akis. Per tai vos nekilo keli karai. Kad ir su ta nevykėlė Afrika – tai nori mums įkišti savųjų bazininkių, tai prekių, tai gauti iš mūsų savo nuosavybėn technologijų. Išgriaužkit. Turim ir savo problemų. Baisu tos nevykėlės – talibanės. Akmens amžius. Bet gal ir gerai, kad taip. Dar viena svarbi ekonomikos sritis – gynybinė pramonė.

                TSS mintyse vėl iškilo Švedija. Ji mėgdavo prisiminti visokius tokius istorinius dalykėlius, domino senovinės paslaptys. Pavyzdžiui, kalbos. Sako, švedės turėjo savo atskirą, labai įdomią kalbą, ji norėtų kada ten nukeliauti ir ją išgirsti. Deja, gaila, bet jos nebeliko. Kaip ir pačių švedžių.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: