25) 2020-10-26

Šio skyriaus ir blogo pristatyme jau minėjau, kad apie religiją daugiau rašysiu vėliau, todėl čia apsiribosiu tik vienu pastebėjimu. 25-ame knygos “Pasirengus gimti“ skyriuje yra suminėta daug religijų ir kultų, galbūt kai kurie atrodo egzotiški ar kai kam yra nežinomi, bet atkreipiu dėmesį, kad nei vieno jų nesusigalvojau pats. Jei kam įdomu plačiau apie ten suminėtus tikėjimus, siūlau pasigūglinti. Aš, tiesa, tam specialiai Google nesinaudojau, per ilgą laiką tą informaciją surinkau iš visur, kai ką mačiau tik Facebook, o kai ką, pvz., paėmiau iš knygos pristatyme minimų Y. N. Harari knygų.

Taigi, kaip žadėjau pereitą kartą, pasistengsiu trumpai papasakoti apie Donald Trump kovos su Big Tech dėl žodžio laisvės teisines aktualijas. Tai, kokiais teisiniais pagrindais vyksta ši kova, trumpai pristatoma šiame kanalo PragerU filmuke, kuris pradėjo tokią teisinę kovą dar anksčiau nei Trump – 2019 m. Ieškinio prieš YouTube priežastis buvo ta, kad šis išcenzūruodavo daugybę jų filmukų visiškai nepaaiškinamais pagrindais:

PragerU prieš YouTube

Vietoj, kad versti filmuką ar apie jį pasakoti, iš jo pasirinkau vieną paveiksliuką, mano manymu puikiai paaiškinantį situaciją:

Pasistengsiu paaiškinti pagal jį. JAV interneto žinių kanalai skirstomi į dvi grupes – viešieji forumai bei leidėjai. Leidėjas būtų tarsi mūsų Delfi ar 15 min analogas – jis pats kontroliuoja savo turinį, sprendžia ką skelbti ir ko ne, kaip skelbti, gali pasirinkti tam tikrą skelbiamo turinio pakraipą. Pvz., tu gali parašyti straipsnį ir nusiųsti jį Delfi. Delfi pats nuspręs ar jį savo portale talpinti, ar ne. Taigi, JAV, jei leidėjas nusprendžia kažkokį turinį talpinti, jis už jį ir atsako – pvz., gali būti tiesiogiai apkaltintas šmeižtu, neteisingos informacijos skleidimu, garbės ir orumo įžeidimu ir t.t.

Kitaip yra su viešaisiais forumais. Jie turi teisinį imunitetą nuo tokių kaltinimų. Pagal taip vadinamąjį 230-ąjį straipsnį (Objektyvios komunikacijos įstatymo (1996 metų) 230-ąjį straipsnį (Section 230 of Communications Decency Act)) viešieji forumai nėra atsakingi už naudotojų paskelbtą turinį, tačiau jie gali pašalinti nepadorius arba smurtą skatinančius įrašus. Na, yra dar šiek tiek išimčių dėl intelektualinės nuosavybės, privatumo ir galimos kriminalinės veiklos. Viešasis forumas – tai tokia virtualioji erdvė, kuri veikia tik tarsi miesto aikštės, kur susirenka ir laisvai kalbasi įvairūs žmonės, atitikmuo. Ji tiesiog suteikia platformą tą pokalbį vesti virtualiai, tretiesiems asmenims laisvai publikuoti savąjį turinį. Be abejo, kad įvairūs virtualūs socialiniai tinklai pirmiausiai ir patenka į tą kategoriją.

Bėda, kuri atsitiko praktikoje su Big Tech socialiniais tinklais (kalba eina apie Google, Facebook, Twitter ir YouTube) trumpai yra nusakyta titrų sakinyje mano pateiktame paveiksliuke – “jie nori viešojo forumo apsaugos ir leidėjo redakcinės kontrolės“. Būtent “laisvai“ (gal net labiau tiktų sakyti “labai laisvai“) interpretuodami tąją neapykantos kalbos sąvoką, minėtieji tinklai maždaug nuo 2016 m. pradėjo spręsti apie juose talpinamo turinio tinkamumą vadovaudamiesi savaisiais politiniais ir socialiniais kriterijais, taigi faktiškai tapo leidėjais, o nebe viešaisiais forumais.

Kaip matau, PragerU pavyko sukovoti prieš YouTube ir dabar jų filmukai ten yra.

Prieš pratęsdamas temą apie teisinę kovą, įdėsiu dar vieną LifeSite News parengtą filmuką apie Big Tech prieš žodžio laisvę. Šį kartą akcentuojamas ne tik jų neigiamas poveikis žodžio laisvei, bet ir pačiai demokratijai, kuriai iškyla grėsmė pavirsti leftistiniu totalitarizmu:

Breaking apart the monopoly: How conservatives can fight back against Big Tech (Laužant monopolį: kaip konservatoriai gali pasipriešinti Big Tech_

Kalba rašytojas Brent Bozell iš Žiniasklaidos tyrimų centro (Media Research Center). Jis vėl pateikia ne vieną ir ne du faktus kaip tokie milžinai kaip Google, Facebook ir pan. sugeba falsifikuoti JAV istoriją (panašiu principu, kurį aprašiau pereitame bloge pasakodamas kaip aš ieškojau Google informacijos apie kultūrinį marksizmą), visai kaip pas mus sovietiniais laikais nutyli reikšmingus ir visiškai taikius protestus, vykstančius JAV, tačiau paproteguoja tokias organizacijas kaip Antifa (dargi kaltindamas Big Tech vidinio terorizmo kurstymu), atvirai prisipažįsta per rinkimus dirbę Hillary Clinton ir įvedinėja “new normal“ (naująjį normalumą, t.y. kai tai, kas dar neseniai buvo laikoma visiškai radikalu, tampa įprastiniu dalyku) ir pan. Šį kartą neužrašinėsiu ir neversiu viso jo pokalbio, nes tai atima labai daug laiko, o tik pateiksiu vieną trumpą citatą apie iki šiol mano neminėtą tos socialinės žiniasklaidos veikimo aspektą:

“Big Tech milžinai tiki, kad jų atsakomybėje yra tikrinti faktus, užtikrinti, kad visuomenei nebūtų pasakojama dalykų, kurių neturėtų būti pasakojama. <…> Jūsų pasaulėžiūra bet kuriuo atveju vis vien yra veikiama šališkumo. Tai neišvengiama. Taigi, jei kažkas išeina į sceną ir sako, kad jis yra objektyvus faktų tikrintojas, tai reiškia, kad jis yra nesąžiningas.“

Pratęsiant teisėsaugos temą – 2020-05-28 JAV prezidentas Donald Trump išleido vykdomąjį įsakymą dėl internetinės cenzūros prevencijos. Ačiū minfo.lt, kuri vėliau pateikė šio labai svarbaus visam pasauliui teisės akto vertimą:

Vykdomasis įsakymas dėl internetinės cenzūros prevencijos

Kaip ir minėjau, jame nurodomos mano jau suminėtos aplinkybės dėl šio įsakymo priėmimo poreikio, o taip pat ir kai kurios kitos:

“Internetinės platformos užsiima atrankine cenzūra, kenkiančia mūsų nacionaliniam diskursui. Dešimtys tūkstančių amerikiečių, be kitų nerimą keliančių pavyzdžių, pranešė, kad internetinės platformos „žymi“ jų turinį kaip netinkamą, net jei jis nepažeidžia jokių nurodytų sąlygų. Iš anksto nepranešę ir nepaaiškinę, jie vykdo politikos pakeitimus, dėl kurių atmetama tam tikra nuomonė. Taip pat be jokio perspėjimo ar pagrindimo trinamas turinys ar net paskyros.

Dabar „Twitter“ platforma selektyviai pasirenka ant tam tikrų pranešimų uždėti įspėjamąją žymę, kad ši aiškiai atspindėtų politinį šališkumą. Kaip buvo pranešta, panašu, kad „Twitter“ niekada nebuvo taikęs tokio žymėjimo kito politiko „Twitter“ paskyroje. Dar praėjusią savaitę JAV Atstovų rūmų narys Adam Schiff toliau klaidino savo sekėjus skleisdamas seniai paneigtą informaciją apie slaptą samokslą su Rusija, tačiau „Twitter“ šiems pasisakymams netaikė specialaus žymėjimo. Nenuostabu, kad asmuo, atsakingas už vadinamą „puslapio sąžiningumą”, pats puikavosi savo politinėmis pažiūromis asmeninėje „Twitter“ paskyroje. 

Tuo pat metu internetinės platformos remiasi nenuosekliomis, neracionaliomis ir nepagrįstomis priežastimis cenzūruoti ar kitaip apriboti amerikiečių kalbą čia pat, mūsų šalyje. Kelios internetinės platformos, skleisdamos dezinformaciją ir skatindamos agresiją, gauna pelną iš užsienio vyriausybių, pavyzdžiui, Kinijos. Viena JAV kompanija sukūrė Kinijos komunistų partijos paieškos sistemą, kurioje į juodąjį sąrašą įtrauktos „žmogaus teisių“ paieškos, paslėpti Kinijos komunistų partijai nepalankūs duomenys ir stebimi vartotojai, atitinkantys jų stebėjimo kriterijus. Taip pat buvo sudaryta mokslinių tyrimų partnerystė, teikianti tiesioginę naudą Kinijos kariuomenei. Kitos bendrovės priėmė Kinijos vyriausybės apmokamas reklamas, kuriose skleidžiama melaginga informacija apie masinius religinių mažumų įkalinimus Kinijoje, taip sudarydami palankias sąlygas tolimesniems žmogaus teisių pažeidimams. Jie taip pat sustiprino Kinijos propagandą ir kitose šalyse, be kita ko, leido Kinijos vyriausybės pareigūnams skleisti dezinformaciją apie „COVID-19” pandemijos ištakas savo socialiniuose tinkluose ir trukdyti demokratiją palaikančių asmenų protestams Honkonge.“

Tokių suminėta ir daugiau. Toliau kalba eina apie mano minėtąjį 230-ąjį Straipsnį:

“Visų pirma, c punkto 2 papunktyje, kuriame kalbama apie apsaugą nuo „civilinės atsakomybės“, nurodoma, kad interaktyvių kompiuterinių paslaugų tiekėjas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl savo „geranoriško“ sprendimo apriboti prieigą prie turinio, kuris pasak jo yra „nepadorus, gašlus, žiaurus, smurtinis ar kitaip nepriimtinas“. JAV politika siekia užtikrinti, kad ši nuostata nebūtų iškraipoma labiau, nei leidžiama pagal įstatymus, kad būtų užtikrinta atsakomybė internetinėms platformoms, kurios, veikdamos „geranoriškai“ ir pašalindamos tariamai nepageidaujamą turinį, iš tiesų naudojasi tuo kaip pretekstu, siekia užgožti arba apriboti požiūrių, su kuriais nesutinka, įvairovę. 230 skyrius nebuvo sukurtas tam, kad saujelė kompanijų taptų titanais, kontroliuojančiais gyvybiškai svarbius mūsų nacionalinio diskurso būdus. Drąsiai reklamuodami tariamus atvirų diskusijų forumus, jie įgauna visišką imunitetą ir naudojasi savo galia turinio cenzūrai ir nepalankių požiūrių nutildymui. Kai interaktyvių kompiuterinių paslaugų teikėjas pašalina arba apriboja prieigą prie turinio ir jo veiksmai neatitinka c punkto 2 papunkčio A dalies kriterijų, jis užsiima redakciniu elgesiu. Pagal Jungtinių Valstijų politiką toks tiekėjas turėtų tinkamai prarasti c punkto 2 papunkčio A dalies ribotos atsakomybės imunitetą ir būti atsakingas už savo turinį kaip tradicinis redaktorius ir leidėjas, kuris teikia informaciją ne internete.“

Kaip matome, JAV prezidentas rimtai nusiteikęs atimti iš minėtųjų socialinių platformų viešojo forumo statusą ir paversti jas paprastais leidėjais. Kai kurių žingsnių buvo imtasi dar prieš išleidžiant šį įsakymą:

“2019 m. gegužės mėn. Baltieji rūmai pradėjo naudoti „Tech Bias Reporting“ įrankį, leidžiantį amerikiečiams pranešti apie netinkamos internetinės cenzūros atvejus. Per kelias savaites Baltieji rūmai gavo daugiau nei 16 000 skundų dėl internetinių platformų, cenzūruojančių ar kitaip besiimančių veiksmų prieš vartotojus pagal jų politinius požiūrius. Baltieji rūmai pateiks tokius gautus skundus Teisingumo departamentui ir FPK (angl. FTC, past – Federalinė prekybos komisija (Federal Trade Commission)).“

Tačiau dar laukia ir kiti žingsniai, tame tarpe:

“5 skyrius. Neteisingo ar apgaulingo elgesio ar praktikos ir kovos su diskriminacija įstatymų valstybinė apžvalga. a) Generalinis prokuroras turi įsteigti darbo grupę dėl valstybės statutų, draudžiančių internetinėms platformoms užsiimti nesąžininga veikla, vykdymo. Darbo grupė turi parengti pavyzdinius įstatymus, kuriuos įstatymų leidėjai galės svarstyti tose valstijose, kuriose galiojantys įstatai neapsaugo amerikiečių nuo tokių nesąžiningų veiksmų ir praktikos. Darbo grupė taip pat turės kviesti generalinius valstybės prokurorus diskusijoms ir konsultacijoms, atsižvelgiant į konkrečius atvejus ir laikantis galiojančių įstatymų.

b) Skundais, aprašytais šios nutarties 4 skirsnio b punkte, bus dalijamasi su darbo grupe laikantis galiojančių įstatymų. Darbo grupė taip pat turi rinkti viešai prieinamą informaciją apie:

i) didesnį dalies vartotojų tikrinimą lyginant su kitais vartotojais, pagal tai kokius asmenis jie renkasi sekti savo socialinėje platformoje arba pagal jų bendravimą su tam tikrais asmenimis.

ii) algoritmai, skirti panaikinti turinį ar vartotojus, remiantis tam tikro politinio požiūrio požymiais.

iii) skirtinga politika, leidžianti kitaip neleistinai elgtis, kai tai vykdo paskyros, susijusios su Kinijos komunistų partija ar kitomis antidemokratinėmis asociacijomis ar vyriausybėmis/ 

iv) priklausomybė nuo trečiųjų šalių atstovų, įskaitant rangovus, žiniasklaidos organizacijas ir asmenis, indikuojančius šališkumą peržiūrint turinį. 

v) veiksmai, ribojantys tam tikrų požiūrių besilaikančių vartotojų galimybes užsidirbti pinigų toje platformoje, lyginant su kitais panašios padėties vartotojais.

6 skyrius. Teisės aktai. Generalinis prokuroras parengs pasiūlymą dėl federalinių įstatymų, kurie būtų naudingi šios nutarties politiniams tikslams skatinti.“

Tai dar ne viskas. Prieš kelias dienas Teisingumo departamentas pateikė ieškinį prieš Google, tvirtinantį, kad bendrovė neteisėtai piktnaudžiavo savo galios online pozicija siekdami sukurti monopolį paieškai ir reklamai:

Michael Haynes “‘This is a monumental case’: Dept. of Justice files anti-trust lawsuit against Google“ (“Tai nepaprasta byla“: Teisingumo departamentas pateikia antimonopolinį ieškinį prieš Google)

Bet grįžkime šiek tiek atgal, bent jau iki 2020-05-28 dienos. Gal Facebook, Google ir kiti nuo to laiko pasidarė atsargesni ir nors kiek pradėjo riboti savo cenzūrą bei išsišokimus? Kurgi, panašu, kad jie išties ir jaučiasi tokiais, kokiais yra – daug galingesniais už JAV prezidentą ir išvis už bet ką pasaulyje. Be to, tikisi, kad JAV prezidento rinkimus su jų pagalba laimės demokratai ir viskas pasikeis jų naudai. Taigi, įvyko dar daugybė karo tarp JAV prezidento ir žodžio laisvės bei demokratijos šalininkų iš vienos pusės ir Big Tech bei JAV demokratų partijos stovyklos iš kitos epizodų. Ar daug girdėjote apie tai? Nemanau, jei sekate tik lietuviškas žinias. Tipiškos naujienos pas mus buvo kaip šios iš Verslo žinių – tik apie vykdomąjį įsakymą su įvairiais kaltinimais Trumpui bei Big Tech pasiaiškinimais, kad viską jie daro gerai:

Darius Tarasevičius “D. Trumpo atkirtis  „Twitter“: griežtina socialinių tinklų reguliavimą“

O įvykių buvo tiek daug, kad nusprendžiau apie juos papasakoti naujoviškai – vien vieno LifeSite News portalo naujienų antraštėmis su nuorodomis į pačius straipsnius laikotarpyje nuo vykdomojo įsakymo išleidimo iki dabar. Naujienų, susijusių su Big Tech cenzūra, tame pačiame portale gerokai daugiau – apie už gyvybę pasisakančių (pro-life) judėjimų, krikščioniškų bei konservatorių organizacijų, įvairių organizacijų, judėjimų ir demonstracijų dėl Covid ribojimų ar gydymo, galų gale pačių LifeSite News cenzūravimo ar blokavimo, tačiau nusprendžiau šį kartą “įprastinės Big Tech praktikos“ aprašymo sklaida neužsiimti. Palikau tik tuos straipsnius, kurie pasakoja apie Trumpo ir jo administracijos, taip pat demokratų partijos santykius su Big Tech, bei įvykius, susijusius su JAV prezidento rinkimais. Jų radau apie 60, todėl čia pateikiu tik savo atrinktąją dalį:

2020-05-29 Paul Smeaton “Twitter censors Trump hours after he signs executive order combatting social media censorship“ (Twitter cenzūruoja Trump po kelių valandų, kai tas pasirašo vykdomąjį įsakymą, kovojantį prieš socialinių tinklų cenzūrą)

2020-07-03 Calvin Freiburger “Facebook might change policies to censor Trump after all, Zuckerberg hints“ (Zuckenberg duoda užuominą, kad Facebook gali pakeisti politiką tam, kad galiausiai vis vien cenzūruotų Trumpą)

2020-07-12 Martin Bürger “Facebook surprisingly rebuffs Biden’s call for censorship of Trump’s re-election campaign“ (Facebook stebėtinai atsikerta Bideno kvietimui cenzūruoti Trumpo perrinkimo kampaniją)

2020-07-19 Anthony Murdoch “US senator pushes bill allowing people to sue social media for censorship“ (JAV senatorius prastūminėja įstatymą, leisiantį žmonėms pateikti ieškinius socialinei medijai dėl cenzūravimo)

2020-07-19 Paul Smeaton “Facebook censors Trump campaign ad decrying Antifa and far-left violence“ (Facebook cenzūruoja Trump kampanijos skelbimą, smerkiantį Antifa ir kraštutiniųjų kairiųjų smurtą)

2020-07-30 Paul Smeaton “US congressman grills Google CEO over admitting to censoring search results“ (JAV kongresmenas priekabiai klausinėja Google generalinį direktorių tam, kad prisipažintų cenzūravęs paieškos rezultatus)

2020-07-30 Paul Smeaton “US congressman to Bezos: Amazon needs to ‘divorce’ far-left SPLC that calls Christians ‘hateful’“ (JAV kongresmenas Bezosui (Amazon vadovui – past.): Amazon turi “išsiskirti“ su kraštutine kairiąja SPLC (Southern Poverty Law Center, Pietų Skurdo Teisės Centras angl. – past.), kurie vadina krikščionis “kupinais neapykantos“)

2020-07-31 Paul Smeaton “Trump says he will issue more executive orders on ‘Big Tech’ if Congress fails to act“ (Trump sako išleisiąs daugiau vykdomųjų įsakymų prieš Big Tech, jei Kongresas toliau nesugebės veikti)

2020-09-14 Calvin Freiburger “Google deletes interview with Trump COVID advisor for contradicting pro-China WHO“ (Google ištrina interviu su Trump Covid patarėju dėl prieštaravimo pro-kinietiškajai Pasaulio Sveikatos Organizacijai)

2020-09-16 Anthony Murdoch “Facebook shuts down anti-Biden ad criticizing boys playing in girls’ sports“ (Facebook panaikina anti-Biden skelbimą kritikuojantį tai, kad vaikinams leidžiama dalyvauti moterų sporte)

2020-09-23  Joseph Vazquez “Facebook, Google partner with liberal org for 2020 election strategy“ (Facebook ir Google bendradarbiauja su liberalia organizacija dėl 2020-ųjų rinkimų strategijos)

2020-09-25 Alec Schemmel “YouTube blames robots for censorship: ‘Most videos we’ve ever removed in a single quarter’“ (YouTube dėl cenzūros kaltina robotus – “daugiausiai video, kiek mes esame pašalinę per vieną ketvirtį“)

2020-10-02 Martin Bürger “Former Twitter CEO: When capitalists are ‘lined up…shot’, I’ll happily provide commentary“ (Buvęs Twitter generalinis direktorius: kai kapitalistai bus “sustatyti prie sienos… ir sušaudyti“, aš džiaugsmingai pateiksiu komentarus)

2020-10-06 Anthony Murdoch “Facebook bans ads that question mail-in ballots, voter fraud for US election“ (Facebook užbanina skelbimus, kurie abejoja dėl balsavimo paštu, galimo JAV rinkimų sukčiavimo)

2020-10-08 Emily Mangiaracina “House Dems admit tech giants abuse their ‘tremendous power’“ (Atstovų Rūmų demokratai pripažįsta, kad technologijų milžinai piktnaudžiauja savo “milžiniška galia“)

2020-10-14 Michael Haynes “‘Digital civil war’: Facebook, Twitter censor article detailing Biden corruption“ (“Skaitmeninis pilietinis karas“: Facebook, Twitter cenzūruoja straipsnį, nagrinėjantį Bideno korupciją)

2020-10-15 Calvin Freiburger “Kamala spokesman, Democrat PAC staffer now hold top comms posts at Twitter, Facebook“ (Kamala atstovas spaudai ir demokratų Politinės veiklos komiteto darbuotojas dabar užima aukščiausius viešųjų ryšių atstovų postus Twitteryje ir Facebooke)

2020-10-16 Michael Haynes “Facebook censors pro-life ad detailing radical Biden-Harris pro-abortion position“ (Facebook cezūruoja už gyvybę pasisakantį (pro-life) skelbimą, nagrinėjantį radikalią Biden-Harris už abortus pasisakančią poziciją)

2020-10-19 Corinne Weaver, Alec Schemmel “Twitter, Facebook censored Trump at least 65 times, leave Biden untouched“ (Twitter ir Facebook cenzūravo Trumpą mažiausiai 65 kartus, o Bideno nelietė)

2020-10-19 Calvin Freiburger “Trump, Loeffler urge Senate to confirm FCC nominee who wants to rein in Big Tech“ (Trump ir (senatorė) Loeffler ragina Senatą patvirtinti FCC (Federal Communications Commission, Federalinė Komunikacijos Komisija – past.) kandidatą, kuris nori suvaldyti Big Tech)

2020-10-21 Calvin Freiburger “Facebook insider: ‘Facebook is almost an arm of the Democratic Party’“ (Facebook darbuotojas: Facebook yra beveik Demokratų partijos dalis)

2020-10-23 Calvin Freiburger “Chinese nationals are censoring conservatives on Facebook, insider reveals“ (Darbuotojas atskleidžia, kad Kinijos piliečiai cenzūruoja konservatorius Facebooke)

2020-10-24 Patrick Delaney “Republicans hesitate, then subpoena Facebook, Twitter CEOs over pro-Biden censorship“ (Respublikonai svyruoja, galiausiai pateikia šaukimus į teismą Facebook ir Twitter generaliniams direktoriams dėl Bidenui palankaus cenzūravimo)

Ką gi, o pabaigai nemenka bomba – tai ko mes nesužinome iš savosios žiniasklaidos ir tai, ką visomis priemonėmis bando nuslėpti JAV didžioji žiniasklaida, tai tarsi pavyzdys to kaip smarkiai viešoji informacinė erdvė gali skirtis nuo realiai vykstančių įvykių pasaulyje:

2020-10-22 Calvin Freiburger “Bombshell: Hunter Biden’s laptop had nude pics of minors, Rudy Giuliani claims“ (Bomba: Hunter Biden nešiojamajame kompiuteryje rasta nuogų nepilnamečių nuotraukų, skelbia Rudy Giuliani)

Hunter Biden – demokratų kandidato į JAV prezidentus sūnus, o Rudy Giuliani – buvęs Niujorko meras ir JAV federalinis prokuroras. Taigi:

“Nors Hunter Biden nešiojamasis kompiuteris jau yra neįtikėtinas prakeikimas demokratų kandidatui į prezidentus Joe Biden, tačiau gali būti dar blogiau. Daug blogiau, priklausomai kuo patikėsit.

Buvęs Niujorko meras Rudy Giuliani, kuris nagrinėja nešiojamojo kompiuterio turinį video serijoje, dabar teigia (savo video bloge ir interviu su Newsmax bei Washington Examiner), kad papildomai prie nepaprastai vertingos informacijos apie tai, kaip Bidenų šeima tapo turtinga pardavinėdama priėjimą prie buvusiojo viceprezidento visame pasaulyje, kompiuteryje taip pat yra vaikų pornografijos – nuogų ir seksualiai sugestyvių nepilnamečių mergaičių nuotraukų, taip pat ir tekstų, parodančių, kad Hunter jau buvo kaltinamas neteisėtu elgesiu su nepilnamečiais.“

“Jeigu pamatytumėte nuotraukas šiame kietajame diske ir apie tai nepraneštumėte policijai, būdamas teisėsaugos pareigūnu taptumėte kaltas dėl nusikaltimo“, sako Giuliani. “Jei būtumėte tiesiog paprastas pilietis, jūs būtumėte siaubingas žmogus.“

“Turint tai omeny, faktas, kad Giuliani, buvęs federalinis prokuroras, kuris žino kažko panašaus klastojimo kainą, pasakoja tai viešai, nurodo, kad paprasčiausiai būtų pernelyg didelė rizika tai pasakoti, jei tai būtų netiesa.

Toliau, Delavero valstijos Generalinio Prokuroro Kathy Jennings atstovas spaudai iš tiesų patvirtino leidiniui Delaware News Journal, kad Giuliani perdavė neįvardintą medžiagą tariamai iš Hunter kompiuterio į Niu Kastlo apygardos policijos departamentą, kuris perdavė šį Jennings biurui, kuris, savo ruožtu persiuntė FTB (kuri toliau nekomentuoja).“

Čia paties Giuliani pasakojimas iš jo blogo:

2020-10-21 Rudy Giuliani: Incriminating Biden Documents Delivered To Delaware Police Department (Bideną kaltinantys dokumentai perduoti į Delavero policijos departamentą)

Šis filmas yra valandos ilgio, todėl pateiksiu ir kito YouTube kanalo trumpesnę laidą apie tai. Joje taip pat kalba vienas Kinijos disidentas, kuris mano, kad žinodami apie šias nuotraukas ir galimą nepilnamečių Kinijoje seksualinį išnaudojimą, spaudimą Bidenui per jo sūnų gali daryti Kinijos komunistų partija:

2020-10-19 Church Militant: The Download — The Biden Crime Family (Nukrovimas – nusikalstama Bidenų šeima)

Tai dar ne visi komentarai. Jau cituotame straipsnyje rašoma ir taip:

“Nuo socialinės žiniasklaidos pastangų palaidoti šią istoriją, iki Nacionalinio visuomeninio radijo, atvirai deklaruojančio, jog “nešvaistys mūsų laiko“ apie jį pranešinėdamas, iki Lesley Stahl iš CBS News skeptiškai tvirtinančios, kad kompiuteris “negali būti patikrintas“, Amerikos informacijos sargai dar niekuomet nebuvo tokie įžūlūs manipuliuodami naujienomis dėl šališkų priežasčių. Lapkričio 3-iąją sužinosime ar jiems pavyko su tuo išsisukti.“

Būta ir daugiau šio cenzūros karo interpretacijų. Mat neilgai trukus po to, kai išaiškėjo ši informacija apie kandidato į JAV prezidentus sūnaus nusikalstamą veiklą ir galimą tiesioginį jo keliamą pavojų JAV nacionaliniam saugumui, pasaulį supurtė kitas skandalas, šį kartą iš Vatikano, apie tai, kad popiežius palaiko homoseksualių asmenų civilines sąjungas. Kai kas mano, kad raudonasis Bergoglio nusprendė teikti pagalbą Bidenui prieš savo taip nemėgstamą Trumpą (prieš jį popiežiaus pasisakymai skamba ir naujai išėjusiame skandalingame filme) triukšmu dėl savo inicijuoto skandalo užtušuodamas Bideno sūnaus skandalą bei pasiųsdamas užmaskuotą kreipimąsi JAV rinkėjams katalikams, kurių balsas labai svarbus rinkimuose, kurie vis dar “laužosi“ dėl Bideno pro-LGBT pažiūrų. Tuo labiau, kad tuo pačiu metu atėjo žinia, kad apklausose per išankstinius balsavimus svyruojančiose valstijose, Trumpas pasirodė geriau nei 2016 m.

Na, pastarąją teoriją galbūt galima laikyti ir sąmokslo teorija (atseit, nepagrįsta), kas čia žino. Neabejotina viena – didžioji ir pagrindinė pasaulio žiniasklaida, įskaitant socialinę žiniasklaidą visaip kaip šališkai dalyvauja politinėje kovoje bandydami performatuoti mūsų sąmonę ir pasaulio suvokimą.

Galbūt kai kitą kartą susitiksime pasaulis bus jau šiek tiek pakeistas arba pasikeitęs. Pamatysime. Iki.

%d bloggers like this: