1) Įvadas kaip įvadas, o 1 skyrius – apie laisvę ir išsilaisvinimą.

TOMAS SENŪTA PASIRENGUS GIMTI Redaktorės Rūta Antulytė Žiedūnė Stepanavičiūtė Dailininkas Ričardas Tubelis Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, išleisti ir versti, parduoti, nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn. ISBN 978-609-475-489-0 © Tomas Senūta, 2020 Viršelis ©…

%d bloggers like this: