Ačiū už atsiųstą kūrinio ištrauką. Mums ji pasirodė perspektyvi ir įdomi. Patraukliai reiškiamos idėjos, originali pasaulėjauta. Įžvelgtume didelį potencialą, tik kol kas, kiek galima spręsti iš atsiųsto gabalėlio, mažoka veiksmo – tuo tarpu veikėjų pažiūros daugiau išdėstytos nei įvilktos į siužetą.

Saulius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, pirmas įvertinimas.